Dagmar Pechová

KOUČINK & TERAPIE

Chcete vyřešit pracovní problémy, potřebujete se posunout, změnit svůj život? Plně využít své zkušenosti, vědomosti a dovednosti a zažít úspěch? Přijďte na koučink!

Potřebujete pomoc ve vašem osobním životě, přestat strádat a trpět, porozumět vašim vztahům a pochopit, kým jste?

Přijďtě na terapii!

Vykročte se mnou k cíli vaší cesty!

0+

let praxe

0+

klientských hodin

0%

spokojených klientů

S čím vám mohu pomoci?

KOUČINK

 • trápí mě pracovní záležitosti, potřebuji je vyřešit
 • Chci se posunout v pracovní kariéře
 • Potřebuji udělat životní změnu, Jenom nevím, jak a kde začít
 • cítím, že potřebuji seberozvoj, Vidím prostor na rozvoj svého potenciálu
 • potřebuji průvodce v podnikání, nastavit byznys plán a pomoct při akčních krocích
 • Chci se cítit sebejistěji a mít větší tah na branku
 • mám problémy s časem, s rozhodováním, nebo s komunikací
 • nemám vnitřní motivaci, prokrastinuji
 • nedaří se mi najít work and life balance
 • jsem ve stresu a potřebuji se uvolnit, nadechnout
 • jsem zahlcený přemýšlením, potřebuji si utřídit myšlenky, získat ve věcech jasno

TERAPIE

 • mám problémy v osobním životě
 • mám úzkosti, panické ataky
 • mám krátké psychické rozlady, deprese
 • jsem ve stresu, přetížený/á, bojím se, abych nevyhořel/a
 • mám vztahové problémy s rodiči, s dětmi
 • mám problémy v parTnerském vztahu
 • Nefungují mi vztahy celkově a nevím proč
 • nevěřím si, pociťuji často různé strachy
 • nacházím se v těžké živoTní situaci
 • rozvádím se, truchlím, mám trauma z dětství, dospívání, z nedávné minulosti
 • jsem dlouhodobě nemocný/nemocná
 • Cítím nedostatek lásky, zájmu, osamělost, smutek
 • Trápí mě série neúspěchů, nespím
 • mám závislosti, mám poruchy přijmU potravy

Co je cílem koučinku a terapie?

Koučování i terapie mají stejný cíl – pomoci klientovi žít lepší život. Obojí směřuje k autentičtějšímu sebeprožívání, ale zatímco koučování o trochu více akcentuje seberealizaciterapie zase o trochu více může akcentovat sebepřijetí.

Rozdíl mezi kučinkem a terapií

KOUČINK

 • Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon“ Timothy Gallweye (2004)
 • Má většinou krátkodobý charakter
 • Je více zaměřený na cíl, na požadovanou změnu
 • Práce s klientem se pohybuje v přítomnosti a budoucnosti
 • Jedná se zejména o pracovní oblast života, ale není podmínkou
 • Když chce klient pracovat na rozvoji, chce něco posílit, hledá řešení svého tématu, nabízím koučink
 • Řídím se Etickým kodexem kouče

TERAPIE

 • „Psychoterapie „je komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch pomocí psychoterapeutických vědeckých metod s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby“
 • Terapie je většinou dlouhodobá
 • Je více zaměřená na porozumění sám sobě
 • Práce s klientem se pohybuje také v minulosti
 • Jedná se zejména o osobní oblast života, ale není podmínkou
 • Pracuje na zvládnutí traumat a těžkých prožitků, jde více do hloubky
 • Když klient hovoří o problému nebo říká, že je nemocný, nabízím terapii
 • Řídím se etickým kodexem psychoterapeuta

Nabízím tyto služby:

Často kladené otázky

Jaká je moje kariéra/pracovní zkušenosti/vzdělání?

Pracovala jsem v různých oborech: bankovnictví, stavebnictví, energetika a start-up. V soukromém sektoru jsem byla manažerkou v rodinné firmě 12 let, měla jsem na starosti ekonomiku firmy a lidské zdroje. V korporátní sféře jsem pracovala na mnoha manažerských pozicích ve financích a v projektové kanceláři. Od roku 2012 jsem byla interním, korporátním koučem ve Skupině ČEZ. Vystudovala jsem VŠE v Bratislavě, doplnila jsem si vzdělání v oboru psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v rámci celoživotního vzdělávání a nyní procházím 5letým Daseinsanalytickým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem. Jsem držitelkou mnoha certifikací z oblasti koučování, seberozvoje a psychologie.

Co pro mě znamená koučink?

První setkání s koučinkem mne překvapilo. Stála jsem na těžké životní křižovatce a nevěděla kudy jít, hledala jsem motivaci. Netušila jsem, že existuje metoda, která mi může tak rychle a efektivně pomoci. A byla to láska „na první pohled“, která stále trvá, i když již dávno v obrácené roli.

Jaký je můj přístup ke koučování?

Nikdo jiný na světě neví lépe než vy, co je pro vás nejlepší! Jsem vždy na vaší straně. Mám víru ve vaše schopnosti. Jsem expertem na proces hledání cesty, ale pouze vy jste expertem na svůj život.

Co ode mě můžete čekat/co mohu nabídnout?

Nabízím otevřený rozhovor, ve kterém se podíváme na vaše navržená témata. Budu vás doprovázet, třídit vaše myšlenky a budu klást otázky, které povedou ke změně vašeho myšlení a náhledu na dané téma z jiných úhlů. Budu vás podporovat a pomohu vám objevit to důležité. Vždy se budu snažit o to, aby pro vás naše spolupráce byla užitečná a dávala vám smysl. Od vás budu očekávat otevřenost a upřímnost.

Co byste neměli očekávat?

Tlak na rozhodnutí, výkon nebo změnu, kterou nechcete nebo se s ní nemůžete ztotožnit.

Proč si vybrat právě mě?

Umím naslouchat, mám otevřenou mysl, víru v ohromný lidský potenciál a individualitu. Jsem empatická a umím se vžít do vaší situace. Jsem schopna vás provést a podržet při stresujících situacích a pomohu vám překonat vaše strachy a limity.

Jaký je rozdíl mezi koučováním a psychoterapeutickým poradenstvím/terapií?

Koučování i terapie mají stejný cíl – pomoci klientovi žít lepší život. Obojí směřuje k autentičtějšímu sebeprožívání, ale zatímco koučování o trochu více akcentuje seberealizaciterapie zase o trochu více může akcentovat sebepřijetí.

V koučování se pohybuje kouč s klientem v přítomnosti a budoucnosti a nechodí do hloubky prožitých traumat. nebo do dětství. Oproti tomu terapeut v psychoterapii se pohybuje s klientem v minulosti a hledá prožitky, které ovlivňují klientův dnešní život.

Řekli o mně

Dagmar je moje koučka už více než dva roky. Spolupráce s ní je nejen velice příjemná, ale hlavně mne výrazně posunula na další profesní/manažerskou úroveň – po více než dvaceti letech práce v globálních technologických firmách. Na rozdíl od jiných koučů ma Dagmar rozsáhlou a přímou zkušenost s prací vysoce postaveného manažera. Ví přesně, o čem mluví a dokonale zná reálie firemního prostředí s jeho příležitostmi i nástrahami. A nadto má bohaté životní, lidské zkušenosti. Už se těším na naše další setkání.

Petr Tošner
Sales Director Eastern Europe, Axis Communication

Chci Dagmar poděkovat za všechen společný čas, který jsem mohl strávit jako její klient v programu koučinku. Oceňuji trpělivost, nadhled a klid se kterým k naší spolupráci přistupovala. Povedlo se jí vytvořit prostředí pochopení, kde jsem mohl otevřít jakékoli téma a necítit se nervózně. Naše spolupráce mne posunula hodně kupředu nejen v profesní oblasti řízení týmů, ale i osobně, lidsky.

Marek Sedláček
Executive manger, Comac jobs s.r.o.

Na Dagmar bych nejvíce ocenil, že dokáže naslouchat a že si dokázala za velice krátkou dobu získat moji plnou důvěru. Hodiny koučinku vedla s lehkostí, konstruktivně a bez zádrhelů. Během úvodních hodin mi pomohla překlenout moji frustraci a namířit energii správným směrem. Výsledkem byla přednáška zaměřená na kolegy z týmu. Vypracovali jsme společně dva plány, které mi nyní slouží jako osobní roadmapa a cítím vnitřní motivaci plány dodržet. Dagmar a její koučovací schopnosti bych zařadil ke špičce toho co jsem ČEZu, ale i mimo něj, zažil. Myslím, že je mnoho manažerů by se od ní mohlo a mělo učit. Dášo, děkuji.

Josef Vondrák
UX Designer, Smith Micro Softeare, Inc.

Během našich sezení jsme spoluvytvorřily smysluplnyý dialog, který byl orientován na otázky a byl založený na mé reflexi. Paní Pechová ode mě chtěla vždy o něco víc, než jsem si dovedla představit. Oceňuji, že mě posílila tak, abych se posunula v kariéře rychle a efektivně

PhDr. Petra Krainová
PR manažerka a tisková mluvčí

Dagmar jsem poznal jako osobního kouče a velice rychle se ujistil o vhodnosti své volby. Dagmar po celou dobu naší spolupráce vystupovala naprosto profesionálně, ale přesto s obrovským lidským přesahem, který ve mně evokoval pro koučink tolik potřebnou jistotu důvěry a odpovědnosti. Výstup, který jsem si za pomoci Dagmar jako kouče v prvních setkáních určil jako prioritní, jsem zvládl bezezbytku naplnit, dokonce v daleko větším rozsahu, než jsem původně očekával. Koučink v podání Dagmar, mě nejen naučil přemýšlet v jiných intencích než doposud, ale zároveň mě dovedl ke koučinku jako cestě k dalšímu osobnímu a kariernímu rozvoji.

Miroslav Šebek
IT manager T-Mobile Czech Republic

Ráda vám touto cestou ještě jednou děkuji za péči a pomoc, kterou jste mi poskytla, když jsem se dostala do tíživé životní situace, ze které bylo pro mě samotnou těžké vystoupit. Váš laskavý a vlídný přístup vedl k tomu, že se mi postupně otevíraly oči a já začala chápat situace, do kterých jsem se dostávala a naučila se je zodpovědně řešit.

Mudr. Lucie Faitová
Ansesteziolog ve VFN Praha

Chtěl jsem poděkovat za tu možnost s Dagmar  pracovat v rámci koučinku. Stale si vzpomínám první hodiny zoufalství, když jsme začali. Ted už mám jasnou vizi na minimálně na další rok a mám přesně ten zapal to směřovat dopředu. Musím uznat, po par lekcích jsem si už říkal, že není, co dotahovat a co rozebírat. I poslední hodina tomu dala pořádnou tečku nakonec. Ten můj notes/úkolníček, který měl být původně na kávičky pro zápis poznámek jsem dotáhl dokonce na myšlenkové mapy úkolníček. Kde jde rozvinuto vše, co potřebuji, je to graficky + brainstorming. Takže poznamky jdou formou mapy a řešení problémů je daleko produktivnější. Teď to plní opravdu perfektní pomůcku. Jsem z toho nadšený.

Ilja Bašlajev
Cross-comodity trader, Zug, Švýcarsko

Koučink pro mě měl ohromný přínos. Pomohl mi mnoho věcí si srovnat a nasměrovat se správným směrem a celkově se vrátit do obvyklé pohody, kterou jsem potřeboval. Díky Dagmar jsem opět dosáhl maximální sportovní výkonnosti a již jsem neměl strach o svou budoucnost.

Jaroslav Radoň
Vrcholový sportovec, olympionik

Je neuvěřitelné, co všechno se dá zvládnout rozhovorem. Pro nezúčastněné se to může jevit jako hodinový coffee break. Ale bez znalosti mého technického oboru mi po pár konzultacích Dagmar pomohla vyřešit problém, se kterým jsem si přes rok nevěděl rady. Vlastně jsem ji vůbec nestihl seznámit s technickými aspekty a najednou jsem začal uvažovat a přemýšlet v úplně jiné rovině a řešení přišlo samo. Děkuji za koučink, bylo to inspirativní.

Ing. Jan Hájek
Manažer ČEZ Distribuce

Nejprve jsme se zaměřili na cíle a poté na hledání řešení. Uvědomil jsem si, že pracovní čas je pouze v mých rukou a při dobrém plánování mám také prostor věnovat se odborné pomoci svým kolegům. Tím jsem významně posílil vzájemné vazby na pracovišti

Ing. Michal Matějíček
Obchodní manažer ve strojírenství

Máte dotaz nebo si chcete sjednat schůzku?

Máte dotaz ohledně koučinku, chcete si sjednat schůzku, nebo poptat balíček? Napište mi na e-mail, pošlete textovku, zavolejte, domluvíme si termín


Nejraději se s vámi potkám on-line

nebo osobně:

Terapeutovna

Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5

5 min od metra Radlická, v okolí snadné parkování
https://maps.app.goo.gl/1WKxDzAgbJMdFZCc8

Vykročte se mnou k cíli vaší cesty!

dagmar.pechova01@gmail.com
+420 603 872 767
IČ: 76403432