Co vás trápí?

 • úzkostné stavy nebo panické ataky,
 • krátké psychické rozlady nebo dlouhodobé deprese,
 • vážné onemocnění včetně rakoviny, psychosomatické problémy,
 • vztahové problémy s partnerem/partnerkou,
 • vztahové problémy s dětmi nebo rodiči,
 • nízká sebedůvěra,
 • nedostatek lásky, osamělost, smutek,
 • série neúspěchů,
 • velký stres,
 • náběh k vyhoření,
 • nespavost,
 • nedostatek motivace, prokrastinace,
 • trauma z dětství nebo z nedávné minulosti,
 • truchlení,
 • nebo si chcete jenom utřídit myšlenky.

Nejste na to sami, ať už vás trápí cokoliv!

Daseinsanalýza – psychoterapeutický směr

Psychoterapeutický směr, ze kterého vycházím se jmenuje Daseinsanalýza. Pro jednoduché vysvětlení toho, co to tento směr znamená, uvádím popis Daseinsanalytického terapeuta.

Daseinsanalitický terapeut se při své práci zaměřuje na pacientovo „dasein„, to znamená „bytí tu“, „bytí zde“. Je klientovým průvodcem na jeho cestě k autenticitě, nemá ale expertní roli. Otevřeně naslouchá, sleduje důkladný popis jednotlivých daností., je oproštěný všech předpokladů a předsudečnosti. Měl by být sám autentický, nic nevnucovat, zdůrazňovat jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta.

V letech 2020 – 2024 absolvovuji pětiletý daseinsanalitický psychoterapeutický výcvik, který je certifikováný Českou asociací pro psychoterapii.

Jak pracuji s klienty?

Ráda pracuji s klienty formou aktivního naslouchání a používám metody jako daseinsanalytický výklad snů, který nám pomáhá porozumět naší vlastní životní zkušenosti ve světě. Ve snech se mnohdy ukazuje to, co je v našem bdělém životě už nějak přítomné. Porozumění vyloženému snu nás mnohdy překvapí a často ukáže jak to ve světě máme a něco důležitého nám řekne, ukáže cestu nebo nás někam posune.

Ráda používám metodu aktivní imaginace, to je volné denní snění. Také zařazuji autogenní trénink a jiné relaxační techniky nebo nácvik dýchání. Tyto relaxační techniky jsou metody, které při pravidelném provádění přispívají k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu.

Ráda vás vyslechnu a pomohu najít cestu jak dál

Nebojte se říci si o pomoc!