Motivační mapy

Chcete vědět, co motivuje jednotlivé členy vašeho týmu k lepším výsledkům?

Co jsou největší společné motivátory vašeho týmu?

A na co by se váš tým měl v budoucnu zaměřit, aby byl výkonnější?

Proč je nutné zaměstnance motivovat?

Motivace je energie, původně z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená pohon. Naše motivace jsou vnitřní pohnutky, které určují, jak se cítíme a jak jednáme.

67 % celosvětové pracovní síly je neangažovaných, což představuje ztrátu produktivity ve výši 7 bilionů dolarů.

(Gallup 2021, výzkum)

Vysoce motivovaní pracovníci s 5% pravděpodobností překonají své výkonnostní cíle. Společnosti, které jsou nejlepší v oblasti motivace, dosahují až 4,5 násobného růstu výnosů.

(Hay Group 2015, výzkum)

Proč potřebujete znát zlatý kruh?

Každá organizace umí vysvětlit, CO dělá.

Některé umějí vysvětlit i JAK to dělají.

Ale jen málo z nich dokáže formulovat, PROČ to dělají.

“93 % of CEO’s neví co je jejich PROČ”

(Simon Sinek – Začněte s proč, Jak vůdčí osobnosti inspirují k činům, 2009)

Nástroj Motivační mapy

Abyste znali svoje PROČ, musíte vědět, co vás motivuje.
A Motivační mapy vám pomohou se vyznat.

Motivační mapy jsou nástrojem, jak můžete změřit motivaci jednotlivců i týmu. Je to model a diagnostický nástroj akreditovaný ISO normou. Není to test osobnosti. Vyplnění online testu zabere cca 15 minut.

Je založen na vnímání sama sebe, zjišťuje, co daného člověka motivuje, co je pro něj důležité a dodává mu energii. Výsledná Motivační mapa pomáhá manažerům a týmům porozumět motivaci na hlubší úrovni a tomu, co s touto znalostí dělat, aby zlepšili svůj výkon.

Motivační mapy jsou jedinečné svou jednoduchostí, uplatněním a prospěšností. Tím, že kvantifikují a srozumitelně popisují, co nás motivuje a dodává energii, pomáhají překonat osobní a kariérní problémy, podporují manažery a týmy v dosažení vyšší produktivity a mohou strategicky nastartovat organizační progres.

Jak mohou motivační mapy vaší  firmě pomoci?

 1. Zlepšit výkon týmu a jednotlivců.
 2. Podpořit udržení kvalitních zaměstnanců.
 3. Získat ty nejlepší kandidáty pro každou pozici.
 4. Poskytnout vedení nástroj k tomu, jak realizovat efektivně změny ve firmě a zjednodušit transformace.
 5. Pomoci manažerům při práci s podřízenými tím, že umí zohlednit motivační problémy zaměstnanců.
 6. Ovlivnit prodej, angažovanost a firemní kulturu.
 7. Sjednotit vizi, hodnoty firmy a motivaci týmů.
 8. Poskytnout společný jazyk, díky kterému budou všichni rozumět společným cílům firmy.
 9. Dát vedení přehled o tom, co se skutečně děje s jeho zaměstnanci a jak s nimi pracovat.
 10. Snížit stres a nemocnost a posílit duševní pohodu.


Pro koho jsou motivační mapy?

Jednotlivec

Zlepšuje uvědomění a pochopení sebe sama, prohlubuje porozumění současné situaci na pracovišti, zvyšuje produktivitu a výkon.

Individuální Motivační mapy identifikují, jak silné jsou jednotlivé motivátory u daného člověka. A zdali jsou tyto motivátory momentálně naplněny. Identifikuje možnosti navýšení nebo udržení motivátorů pro jednotlivce.  Dává jasné návody, jak pracovat s vlastní motivací.

Tým

Optimalizuje týmové hodnoty a týmového ducha, produktivitu týmu, zvyšuje výkonnost, snižuje konflikty v týmu, nastavuje transparentní odměňování a pomáhá zlepšovat řízení. Členové týmu jsou schopni více porozumět jeden druhému a pochopit motivátory ostatních.

Týmová Motivační mapa demonstruje, do jaké míry je tým motivován obecně. Je vytvořena z kombinovaných výsledků jedinců daného týmu. Vedoucí týmu může pracovat s koučem tak, aby porozuměl motivacím svého týmu.

Organizace

Zlepšuje kulturu, zapojení do řízení změn, nábor, reflexi a výkonnost. Použití Motivačních map v rámci organizace může ukázat, jak se motivační faktory zaměstnanců jeví ve vztahu k hodnotám, cíli a vizím dané organizace.

Mapy poskytují informace a vhled na mnohem hlubší úrovni, než jsou tradičně připisovány průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Ideální měření pro vyšší vedení, L&D/HR týmy, konzultanty, trenéry pro programy zvyšování angažovanosti, zavádění změn a vytváření strategií.

Výhodou je měření po určité době s jasným vyhodnocením posunu v organizaci.

Jak budeme postupovat?

 1. Po úvodní konzultaci vašich potřeb pro vás připravím workshop na míru, na kterém změříme motivace jednotlivců a následně týmu.
 2. Vyhodnotíme tým v jeho motivačním profilu a podpořím vás v konkrétních návodech, jak motivaci zvýšit nebo udržet .Následně provedeme motivační audit, z něhož vyplynou úzká místa a vám bude jasné, proč výkonnost stagnuje nebo se propadá.
 3. Po nějaké době měření zopakujeme. Firma bude schopna přesně identifikovat progresivní změny v motivačním profilu týmu a jednotlivců a hlavně, bude umět s nimi zacházet.

Abyste znali svoje PROČ, musíte vědět, co vás motivuje.
A Motivační mapy vám pomohou se vyznat.