Manažerský koučink


Kdy bude koučink pro vás přínosem?

  • Při povýšení na novou pozici a práci na zlepšení vašich kompetencí a dovedností.
  • Při lepší organizaci vašeho času.
  • Při určování nových priorit.
  • Při snaze o zlepšení komunikace s podřízenými a nadřízenými.
  • Při pocitu blížícího se vyhoření.
  • Při jakýkoliv změnách ve vaší firmě, při transformaci firmy.
  • Při definici nové vize firmy, oddělení nebo vaší osobní vize.
  • Při plánování vašeho kariérního postupu.

Executive koučink bude ušitý přímo pro vaše potřeby na základě vydefinování dlouhodobých a krátkodobých cílů.


Jak může koučink probíhat?

Díky procesu koučování navýšíte vlastní sebejistotu a pocit kompetentnosti.
Objevíte možnosti, jak se dostat rychle k jádru věci a jak efektivně řešit náročné situace.

Executive koučink pro manažera

Jste na manažerské pozici a ctíte se na všechno sám? Nemůžete a nechcete sdílet svoje pochybnosti, strategie s ostatními kolegy ve firmě? Potřebujete si utřídit své myšlenky, zasadit je do časového rámce, vypracovat plán postupu a probrat všechna pro a proti vašeho rozhodování? Nebo potřebujete zlepšit svůj výkon a nastartovat váš tým k úspěchu?

Tripartita cíle
firma & zaměstnanec & kouč

Další variantou je koučování manažerů a důležitých členů týmu se souhlasem zadavatele, jako firmy. Pokud zadáte cíl, na kterém by měl váš podřízený pracovat, nastavení musí vždy probíhat tripartitně a koučovaný podřízený musí vždy s cílem souhlasit a chtít na něm pracovat.

Benefit pro podřízeného

Koučink můžete dát podřízenému také jako benefit a nepodílet se na zadání cíle. Koučovaný si sám určí svoje priority a smysluplné cíle, které jsou přínosem jak pro firmu, tak pro něj samotného. Koučovaný potom čerpá energii ze svých pokroků, zvyšuje se jeho úspěšnost i pocit naplnění. Vypracuje si plán a spolu s koučem v něm bude postupovat krok po kroku.

logo

Jsem tu pro vás, abychom společně nastavili přesně to, co potřebujete.

Koučink v organizacích obvykle probíhá v řadě několika sezení, nejlépe 6 a více. Sezení trvají 60 minut a odehrávají se v rozestupu obvykle 2-3 týdnů.

Pokud máte zájem, vyplňte tento formulář a já se vám co nevidět ozvu.