Týmový koučink

Co to je?

Koučování týmů může být zaměřeno na zefektivnění a prohloubení komunikace mezi jednotlivými členy týmu, sladění zaměstnanců s vizí společností, potvrzení si jednotných hodnot, nastartování týmu na transformaci společnosti, fúzi nebo stmelení týmu po změnách, při přechodech na jiné styly řízení, při nastartování nového projektu, v neposlední řádě pro utužení vzájemných vztahů. Taktéž jako podpora při motivaci jednotlivých členů týmu nebo týmového ducha nebo při začleňování nováčků do týmu.

Týmový koučink poskytuje výjimečný čas a prostor k otevřené komunikaci tak, aby všichni v rámci daného společenství mohli uplatnit své dovednosti, schopnosti a vědomosti.

Koučink pomáhá zlepšovat vztahy uvnitř týmu, posiluje jeho výkonnost, loajalitu, zodpovědnost a proaktivitu.


Jaká mohou být vaše témata?

 1. Organizace firmy, rozhodování, efektivní vedení porad, řízení cílů, zadávání KPI’s.
 2. Vize, strategie, firemní kultura, řízení firemní změny, krizový management.
 3. Leadership, úloha manažera, styly a techniky řízení a vedení lidí, kontrola, podpora a rozvoj spolupracovníků.
 4. Sebekoučování, self management, Inner game, sebepoznání, řízení vlastních myšlenek, zvyšování individuální výkonnosti, time management.
 5. Komunikace, asertivita, vyjednávání a fáze vyjednávacího procesu, zvládání námitek, řešení konfliktů a problémových situací.
 6. Tvorba týmu, behaviorální rozhovory, výběr nejlepších, vedení a motivace týmu, delegování úkolů.
 7. Řízení a rozvoj podřízených podle kompetencí, strukturovaný rozhovor, kompetenční model hodnocení.
 8. Týmová spolupráce, komunikace uvnitř týmu, zvyšování efektivity a výkonu týmu .
 9. MBTI – 16 typů osobnosti.
 10. Přístup k prodeji a typologie klientů, neverbální signály.
 11. Networking – vytváření a ovlivňování sítí vztahů.
 12. Projektové myšlení, jak efektivně iniciovat, plánovat a prezentovat projekt.
 13. Prokrastinace a eliminace chorobného odkládání, rozvoj sebekázně.
 14. Well-being– rovnováha pracovní a osobní sféry života, určování priorit, zvládání stresu a napětí, předcházení syndromu vyhoření, psychická odolnost, meditace, autogenní trénink.

Je možné přidat i jiné oblasti, dle individuálních požadavků.

Jak probíhá?

Týmový koučink probíhá formou interaktivního workshopu týmu s koučem na základě vzájemné dohody s managementem firmy a po nastavení zadání ze strany společnosti, případně týmu.

Tým může být složen z manažerů, obchodníků, specialistů nebo dle oddělení. Týmový koučink může být situační, pouze jednou nebo opakující se při práci na dlouhodobých cílech a udržitelných změnách, které potřebujete opakovaně změřit.

Pokud potřebujete vysokou míru spolupráce v týmu k dosažení vašich cílů, vytvořím pro vás týmový workshop na míru.

Budete se báječně bavit a zároveň tvrdě pracovat na společném cíli, vzájemné komunikaci a respektu vůči sobě navzájem.

Váš tým se stane výběrovým!