EN – Individuální koučink 1:1

Chcete dosáhnout trvalé změny?

Povýšit se na lepší verzi sebe sama?
Konečně dosáhnout konkrétních životních cílů?

Pomohu vám uvědomit si vaše silné stránky, dosáhnout širšího vnímání reality, ujasnit si další cestu a znovu nalézt motivaci.

O čem koučování je?

Koučink je metoda přinášející pozitivní změnu. Jedná se o strukturovaný rozhovor, který vede k jasnému vymezení cíle a následnému hledání pro vás nejvhodnější cesty k jeho naplnění. Při koučování si zkvalitníte schopnost učení se, zefektivníte svůj výkon a celkově zlepšíte kvalitu svého života. Dojde k prohlubování sebereflexe, sebevědomí a sebeúcty. Uvědomíte si širší souvislosti a naleznete vlastní způsob řešení vašich témat.

Budu expertem na proces a používané metody a vy budete vždy expertem na svůj život. Společně uvolníme váš potenciál! Povedu vás na vaší cestě k sebeovládání a k tomu, jak žít smysluplnější a spokojenější život.

Jak budeme postupovat?

Individuální koučovací sezení jsou vždy přizpůsobena vašim osobním cílům a přáním.

Počet hodin je na klientovi, doporučuji min. cca 6 hodin koučování pro řešení hlubšího tématu. Krátkodobý intervenční koučink vyžaduje zpravidla méně sezení než dlouhodobý rozvojový koučink.

Kolik sezení potřebujete, tolik dostanete.

Tlak na rozhodnutí, výkon nebo změnu, kterou nechcete nebo se s ní nemůžete ztotožnit, od koučování neočekávejte.

  1. Úvodní 30 min sezení nebo on-line (zdarma).
  2. Vydefinujeme spolu vaše dlouhodobé a krátkodobé cíle.
  3. Budete pracovat na vašich tématech.
  4. Rozmyslíte a navrhnete si jednotlivé kroky a harmonogram.
  5. Postupně realizujete kroky ke zlepšení.

Změna nastane, když je naplněný Beckhardův vzorec:

N x V x PK > RZ

N = Nespokojenost | V = Vize | PK = První krok | RZ = Rezistence (odpor) ke změně


Proč si vybrat ke koučování mě?

  • Umím výborně naslouchat.
  • Mám otevřenou mysl.
  • Mám víru v ohromný lidský potenciál a individualitu.
  • Jsem empatická a umím se vžít do vaší situace.
  • Jsem schopna vás provést a podržet při stresujících situacích a pomohu vám překonat vaše strachy a limity.

Přijďte na nultou půlhodinu a posuďte sami

Cena individuálního koučování je 2.500,- bez DPH.
Koučování probíhá on-line nebo osobně v Praze, nebo za vámi přijedu dle poptávky.

Máte dotaz?

Máte dotaz ohledně koučinku, chcete si sjednat schůzku, nebo poptat balíček?

Dejte mi vědět!